history fallen our faces forum russian
<   >    דמויותינו ..   מנייביץ' ולדימיר בן אברהם
 • נולד במוסקבה ב- 8.8.1933
 • בוגר המכון הפדגוגי בפקולטה לפיזיקה ומתמטיקה
 • קיבל: תואר דוקטור ב- 1959
 • במכון להנדסת מסילות 1961 –תואר פרופסור חבר
 • ברזל במוסקבה. פוסט דוקטורט במתמטיקה- 1966
 • פוסט דוקטורט בלמודי הנדסה- במכון אויריניקה במוסקבה 1985-
 • עלה לישראל בשנת 1989
 • חוקר מתמטיקה שמושית במעבדת - מדען בטכניון - 1999 1990 C.A.D מחשבים ו-
 • ללמודי הטכנולוגיה באור ההלכה מדען במכון להבה- משנת 2000
 • תחום התעניינות הקשר בין תורה למתמטיקה
 • AMS ו- SIAM חבר באגודות:
 • מרחב העברית העשרים ושנים – ממדי
ליצור קשר