history fallen our faces forum russian
<   >    דמויותינו ..   ספוז'ניקוב אלכסנדר בן יפים


 • נולד באוקראינה בעיר דוניאצק ב 15.7.51-
 • בוגר הפקולטה למכניקה ומתמטיקה באוניברסיטה באקו- 1973
 • מהנדס חוקר בחברת גז - 1975
 • נושא של דוקטורט החוזק של הקליפה
 • תכנת במרכז מחשבים בעיר טלין (אסטוניה) - 1983
 • עלה לישראל ב- 1990
 • תכנת בחברה פרטית
 • תחום התענינות למודי תורה ומדעים,
 • מתכנת בחברה פרטית ( מ1991 ).
 • מחשבים בחקר תורה.
 • מרחב העברית העשרים ושנים – ממדי
ליצור קשר